Strategiproces

Strategiplan og forretningsplan

Vores strategi forløb har til formål at hjælpe dig og din virksomhed gennem en struktureret strategiproces og skabe en rød tråd for alle involverede parter.

En strategiproces vil blive skræddersyet til din virksomheds krav og nuværende situation. Vi vil sikre, at der kommes rundt om alle de strategiske udfordringer, som virksomheden står overfor. Strategiprocessen er fleksibelt opbygget med en kombination af analyse, workshops og sparring for at nå frem til den rette løsning lige netop din virksomhed.

Målet med en strategiproces er, at virksomheden har en gennemarbejdet, realiserbar og målbar strategiplan, der er klar til eksekvering.

Udfordring

Du ønsker, at din virksomhed stiger på fremtidens tog. Hos Core Business A/S kan vi sikre dig, at du får det bedste grundlag for at tage beslutninger og ser de bedste vækstmuligheder. Strategien skal kunne eksekveres. Derfor vil vi arbejde med virksomheden helt fra analyse til præsentation og implementering.

Fremgangsmåde

Strategiprocessen sikrer, at virksomheden kommer over en række forskellige elementer og at virksomheden bliver analyseret fra flere vinkler. Groft sagt laver vi en tilstandsrapport for virksomheden og laver en plan for, hvordan virksomheden kan udvikles i fremtiden med de tilgængelige ressourcer.

Vi gennemfører en grundig virksomheds- og omverdensanalyse. Det er også kaldet for en intern- og eksternanalyse. Disse to analyser vil vi kombinere med virksomhedens vision, mission og ikke mindst ambitionsniveau via samtaler og workshops.

Virksomheden vil altså blive analyseret ud fra et markedsperspektiv (eksternt) og et ressourceperspektiv (internt). Det kan give jer en indikation om, hvor virksomheden bør og kan tilpasse sig ændringerne ude på markederne med deres ressourcer. Det giver dig og din virksomhed en mulighed for at udvikle virksomhedens ressourcer til at udvikler konkurrencemæssige fordele.

Udbytte

Udbyttet af denne strategiproces er, at du får afdækket din virksomheds nuværende situation samt identificeret de største muligheder og trusler for den fremtidige vækst. Du får et klart indblik i, hvor virksomheden har sine styrker samt sine svagheder.

Med det kan vi hos Core Business udarbejde en fremtidig strategiproces for dig og din virksomhed, som tager højde for virksomhedens styrker og svagheder med fokus på de ressourcer virksomheden har i dag. På den måde sikre vi, at din virksomheds strategiproces skræddersyes efter jeres specifikke behov.

Kort sagt

Strategiprocessen skal hjælpe din virksomhed med at overkomme forandringer i markedet med de ressourcer, som I har til rådighed. Derfor, for at vi hos Core Business A/S kan hjælpe jer på bedst mulig vis, kræver det en involvering af ejere, bestyrelse, direktionen og de udvalgte medarbejdere, som fremadrettet vil have en rolle i at få strategiprocessen implementeret og eksekveret.

Ved at virksomheden har en fælles forståelse for, hvad din virksomhed arbejder sig frem mod, vil det bevirke, at modstanden for forandringer vil blive mindre. Du vil også komme til at opleve et stærkt sammenhold i virksomheden, hvor alle er engagerede og kæmper for det samme mål.

Hvad du får

Med udarbejdelsen af en strategiproces fra Core Business A/S, vil din virksomhed bagefter blandt andet få:

 • Et indledende check af nuværende strategi gennem analyse og interview
 • Strategisk analyse af nuværende kunder
 • Oplistning af forandringsbehov i virksomheden
 • Analyse af positionering og differentieringsmuligheder i forhold til kunder og konkurrenter
 • Opstilling af forskellige fremtidsscenarier
 • Opstilling af en udviklings- og vækstcase
 • Opstilling af 3-6 Must-Win Battles for at opfylde strategien
 • Udarbejdelse af en konkret handlingsplan
 • Opstilling og præsentation af en fælles strategi som alle nøglepersoner i virksomheden forstår
 • Implementerings- og eksekveringsplan
 • En samlet rapport der kort og pædagogisk opstiller strategien
strategidag 2

Relaterede ydelser som måske også kunne have din interesse:

STRATEGIEKSEKVERING
STRATEGISK SPARRING
STRATEGIDAG
SMV EKSPORTSTRATEGI
SMV BESTYRELSE