Vejen til succes for din SMV

SMV’er kan reagere på usikkerhed ved at udvikle effektive strategier, der bygger på deres konkurrencedygtige styrker. De udvikler også strategier ud fra deres styrker og udvider sig til nye indenlandske markeder samt eksportmarkeder. Med de rette redskaber vil du kunne lave omdanne dine SMV strategier til succes.

SMV strategi til at skabe konkurrenceevne

SMV’er skal prioritere fire områder, der er afgørende for fremtidens succes:

Strategier til succes for SMV’er - finger

  • Anvendelse af teknologi
  • Agilitet
  • Fremskyndet innovation
  • Tiltrækning og fastholdelse af talentmasse

Mens store virksomheder også fokuserer på disse strategier, har SMV forskellige fordele i hvert af disse områder, som de kan udnytte for at styrke deres markedsposition.

Anvendelse af teknologi

Effektiv anvendelse af teknologi er i stigende grad vigtig for SMV’er, eftersom flere og flere industrier digitaliserer. Fremover vil en SMV, i en verden hvor økonomien er baseret på viden, som ikke omfavner teknologi og den digitale dagsorden få alvorlige problemer.

Den gode nyhed er, at teknologien bliver hurtigt mere overkommelig. Cloud-baserede teknologier giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at investere trinvist i it uden den store investering og risiko for en intern it-afdeling. SMV’er kan også bruge partnere til at få adgang til førende teknologier. Som en opstart er det umuligt at gøre alt, hvilket er grunden til partnerskaber og samarbejder er så nødvendige.

Information bliver også en handelsvare, som er blevet mere tilgængelig gennem åbne applikationsprogrammeringsgrænseflader (API’er). Dette kan ses som en mulighed for at tilføre værdi, idet data fra forskellige kilder kan integreres smart.

SMV’er kan anvende teknologi på tværs af deres virksomheder til at drive nyt salg og forbedre effektiviteten. Andre investeringsprioriteter omfatter udvikling af kundebaseret mobil apps og teknologier til at analysere kundedata. Teknologi kan bruges til forbedring af beslutningsprocessen, herunder dataanalyser, virksomhedssystemer og arbejdskraftens produktivitet.

Når det kommer til SMV-tilpasning af digital teknologi, forbliver der imidlertid en skillelinje. Nogle

SMV’er er opmærksomme på teknologipotentialet, men er mindre sikre på, hvordan det kan anvendes

i erhvervslivet. Det er også lettere at få adgang til teknologi knowhow i en stor by og i en udviklet økonomi, hvor klynger af teknologivirksomheder tilbyder deres tjenester, snarere end i en fjern beliggenhed i et udviklingsland med begrænset adgang til internettet.

Agilitet

I en periode med hurtig forandring, hvor kunderne i stigende grad kræver nye og skræddersyede produkter og serviceydelser, der leveres næsten øjeblikkeligt, skal virksomheder tilpasse kursen hurtigt. Store etablerede virksomheder med forældede, komplekse it-systemer, etablerede bureaukratier og

standardiserede regler til styring af planlægning, budgettering, og performance management finder det naturligvis svært at ændre kursen i sådan en fart, som deres kunder ønsker.

SMV’er har en indbygget agilitet fordel, så det er ikke overraskende, at mange anerkender det som deres højeste prioritet for investeringer. Mange SMV’er har strømlinede processer, hvor de benytter lean og agile teknikker, virtuelle hold og bruger denne information til at forbedre og fremskynde beslutningstagningen.

Med væksten af online platforme, virtuelle netværk og interesserede samfund, er det også i stigende grad blevet lettere at arbejde sammen med andre. Nye fleksible arbejdsområder er blevet populære i mange byer, hvor start-ups og SMV’er kan arbejde tæt på andre virksomheder, og nogle tilfælde arbejde sammen med hinanden.

Mange store virksomheder søger partnerskaber med mindre SMV’er til at opbygge mere fleksibilitet i deres egne operationer. De små virksomheder er i stand til at være mere fleksible end mange større. Det er en rigtig positiv ting for små og mellemstore virksomheder, da det kan fører til flere partnerskaber og finansieringsmuligheder.

Fremskyndet innovation

Hastigheden på markedet med særprægede nye produkter og tjenester kan være en kritisk fordel for SMV’er. Hvis du ikke fornyer dig, så går din virksomhed nedenom og hjem. Det er svært for store virksomheder at være innovative, hvilket giver SMV’er en fordel.

Strategier til succes for SMV’er - strategi

Desuden forstyrrer teknologien selve processen med innovation. I dag er opfindelser mindre afhængig af store kapitalinvesteringer og mere afhængig af talent og fleksibilitet, hvilket er en fordel for SMV’er. I stigende grad kan innovation opnås gennem software design, der er afhængig af mindre teams af softwareingeniører, ofte ved hjælp af agile udviklingsteknikker og en fleksibel, støttende virksomhedskultur, hvilket kan være lettere for små og mellemstore virksomheder at levere.

Den voksende tendens til den åbne tilgang til innovation virker til fordel for SMV’er. I deres søgen efter innovation, søger store virksomheder efter at investere og partnerskaber med små og mellemstore virksomheder, der kan være mere fleksible, eksperimentelle og risikotolerante. Sådanne samarbejdsformer gør innovation overkommelige for små og mellemstore virksomheder, da omkostningerne deles mellem partnere.

At skabe en innovativkultur på tværs af virksomheden er ikke altid lige let. Derfor opfordre mange SMV’er alle medarbejdere til at bidrage til innovation i virksomheden. Andre teknikker kan være at ansætte højkaliber innovatører eller lave et hold, som er ansvarlige for innovation.

Tiltrækning og fastholdelse af talentmasse

SMV’er skal tiltrække toptalent for at øge deres konkurrenceevne. Dette kan være svært, eftersom kandidater fra top handelsskoler og universiteter ofte er tiltrukket af højtbetalende karrierer i større virksomheder. Disse holdninger kan dog være i forandring. Iværksætteri er blevet cool, og folk søger forskellige ting.

SMV’er kan designe attraktive alternativer til livet i de store selskaber. De kan desuden tilbyde et tidligt ansvar og potentialet for en hurtig karriereudvikling. Hurtigt voksende SMV’er kan tilbyde fleksible arbejdsordninger, attraktive aktieoptioner og andre fordele for kreative ånder, som store virksomheder

ikke kan. Nogle små og mellemstore virksomheder tilbyder en styrkende vision eller værdier, der appellerer til deres medarbejdere og hjælper med at opbygge engagement for en sag, som en stor virksomhed kan finde meget sværere

SMV strategier til succes og vækst

Ved anvendelse af de fire områder

  1. Anvendelse af teknologi
  2. Agility
  3. Fremskyndet innovation
  4. Tiltrække, erhverve og fastholde toptalent

Kan SMV’er positionere sig selv for at levere vedvarende økonomisk ydeevne og konkurrere med succes mod større eller mere etablerede virksomheder.

For at udvide salget målretter mange SMV’er for eksempel specifikke nichemarkeder, hvor de tilbyder forskellige fordele og kan undgå at konkurrere udelukkende på bekostning af større virksomheder med større stordriftsfordele. Hvis en SMV kan identificere en bestemt niche og levere produkter af høj kvalitet, kan de trives med små mængder med høje margener.

Efter at have etableret sig i en bestemt niche, kan en SMV bruge det fundament som en base for udvidelse i tilstødende sektorer eller andre geografiske områder, enten gennem organisk vækst eller ved erhvervelse. Denne trin-for-trin tilgang, bygger på kernestyrkerne, og reagerer fleksibelt på nye muligheder, der tillader en virksomhed at justere efter behov i usikre tider. Nogle SMV’er faldet ned ved at forsøge at løbe, før de har lært at gå. Nogle gange er det bedre at klare sig på et marked, også bygge videre på virksomheden derfra.

Jens Kirk er stifter og ejer af konsulenthuset Core Business A/S der arbejder med Eksport, strategi & forretnings udvikling. Core Business A/S rådgiver virksomheder hele vejen fra problem erkendelse til eksekvering af strategiplanen. Vi er medlem af det internationale konsulent netværk Business Boost International der hjælper SMV’er i gang med eksport