Strategieksekvering

Fra plan til handling

En strategiplan har ingen værdi, hvis den ikke eksekveres og accepteres af hele organisationen!

For en hver virksomhed er det essentielt at have en strategi, og hvis den ikke eksekveres korrekt kan det have konsekvenser for din virksomhed. Hos Core Business A/S hjælper vi dig med din virksomheds strategieksekvering.

I forlængelse af en strategiproces rådgiver vi om, hvordan virksomheden opnår den bedst mulige forankring i organisationen. Vi arbejder med kommunikation og involvering på alle niveauer og sikre at medarbejdere, ledere og ejeren arbejder i samme retning mod det samme mål.

Vi skræddersyer implementeringen og hjælper med at opsamle medarbejdernes ideer og input undervejs i processen for at sikre det bedst mulige resultat.

Udfordring

I har planen men forventer modstand eller manglende engagement fra key stakeholders i organisationen. Udfordringen kan også være, at der skal kommunikeres vanskelige beslutninger ud, der kræver en proces for at få forståelse hos de berørte parter.

Fremgangsmåde

Sammen med dig og din virksomhed opstiller vi en række fyrtårne og målpunkter der kan virke som pejlemærker for fremdriften. Typisk laver vi en plan for kontinuerlig opfølgning og feedback der løber over 6-12 måneder for at kunne sikre implementering og tilretning undervejs.

Core Business A/S vil bidrage med rådgivning og sparring, som skal hjælpe virksomheden med at eksekvere strategien. På den måde, vil alle i virksomheden være med på, hvilken rolle de har, og hvordan de skal opfylde den.

Til at starte med, vil vi præsentere og introducere virksomhedens strategi for medarbejdergruppen. Vi vil vise dem koblingen mellem strategien og virksomheden vision og mission. Løbende vil vi deltage i månedlig eller kvartalsmøder samt hjælpe jer med intern kommunikation og materialer.

Udbytte

Udbyttet af din virksomheds strategieksekvering er, at alle dine medarbejdere fra top til bund bliver engageret i at nå virksomhedens mål for fremtiden. Alle vil have et klart indblik i, hvilken vej virksomheden skal udvikle sig, for at den vil få succes fremadrettet.

Vi vil hjælpe jer med, at din virksomheds strategi bliver en realitet, i stedet for at det blot er et stykker papir du kan finde i skuffen.

Kort sagt

Strategieksekveringen skal hjælpe din virksomhed med få det rigtige udbytte ud af virksomhedens strategi, som jo er baseret på dens styrker, svagheder og med fokus på de ressourcer virksomheden har i dag.

Idet vi sammen med jer får skabt en fælles forståelse i virksomheden for, hvordan strategieksekveringen skal ske. Giver vi din virksomhed de bedste muligheder for fremtiden. Alle i din virksomhed vil kæmpe for et fælles mål, og der vil være et dybt engagement i hele virksomheden om at opnå dette.

Hvad du får

  • Ejer og topledelses engagement i processen
  • Præsentation og introduktion af strategi for medarbejdergruppen
  • Kobling til vision og mission
  • Opstilling af fyrtårne og Must-Win Battles
  • Intern kommunikation samt materialer
  • Deltagelse i måneds/kvartals møde
strategieksekvering - strategi
Strategieksekvering - pære
Strategieksekvering - innovation

Relaterede ydelser som måske også kunne have din interesse:

STRATEGIPROCES
STRATEGISK SPARRING
STRATEGIDAG
SMV EKSPORTSTRATEGI
SMV BESTYRELSE