SMV bestyrelse

Core Business A/S hjælper dig med at skabe den bedst mulige SMV bestyrelse.

Overskrift ?

Hvorfor skal SMV’er have en bestyrelse?

 • Sparringspartnere der kender virksomheden.
 • Øget konkurrencekraft
 • Lettere at tiltrække investorer.
 • Højere grad af professionalisering.
 • Hjælp til direktion og ejerleder.
 • Øget fokus på strategi og forretningsmodel.
 • Et forum der udfordrer den daglige drift.

Mange danske SMV’er har ikke en bestyrelse i dag eller får ikke nok værdi af den de har!

En bestyrelse eller et Advisory Board kan for mange SMV’er være afgørende for at kunne udvikle og eksekverer en stærkere vækststrategi.

Din bestyrelse skal bestå af en række kompetencer der tilsammen understøtter og udfordrer virksomheden.

Det kan som virksomhedsejer i en SMV (lille eller mellemstor virksomhed) nogle gange være svært både at skulle udvikle og eksekvere strategien og vækstambitionerne helt alene.

Flere kompetencer i bestyrelsen:

Traditionelt har mange SMV’er haft en bestyrelse bestående af nærmeste familie og måske virksomhedens revisor eller advokat. Det er der intet galt i, men de fleste virksomheder vil ofte have stort udbytte af, at få person ind med andre kvalifikationer.

En professionel bestyrelse eller et advisory board kan tilføre virksomheden helt afgørende kompetencer indenfor eksempelvis: Eksportsalg, økonomi, markedsføring, digitalisering, økonomi & strategiudvikling mm.

Signalværdi i en bestyrelse:

En professionel bestyrelse signalerer troværdighed og vil klart have en positiv indflydelse på hvordan omverdenen opfatter virksomheden. En bestyrelse sender et signal om, troværdighed overfor kunder, leverandører, banken og potentielle investorer.

Derfor er det også afgørende at få de rigtige profiler ind i din bestyrelse så bestyrelsen bedst muligt kan understøtte resten af forretningen.

Den kompetente SMV bestyrelse:

Bestyrelsen skal afspejle virksomheden og være på bølgelængde med Ejer, direktør og organisationens ambitionsniveau. SMV bestyrelsen er ofte ejerlederens mest kvalificerede sparringskilde og de er ofte dybt involverede i, at udvikle og løbende tilpasse strategien for virksomheden.

SMV bestyrelsen skal have en dyb forståelse for udfordringerne ved at være ejerleder. På samme tid skal ejerlederen også accepterer og være klar til at afgive indflydelse til bestyrelsen hvis samarbejdet skal fungere optimalt.

Bestyrelsesmedlemmer små og mellemstore virksomheder kommer ofte tæt på ejeren og den daglige drift sammenlignet med større virksomheder. Derfor er det altid en god ide at lave en forventningsafstemme med de kommende bestyrelsesmedlemmer i forhold til ambitions niveau og mål med bestyrelsens arbejde.

Derfor er det vigtigere at finde de rigtige kompetencer til din bestyrelse end at få en person der er højt profileret i lokalsamfundet eller i branchen.

Hos Core Business kan vi hjælpe med:

 • Afdækning af kompetence behov i din bestyrelse
 • Indtræde i bestyrelsen
 • Vurdere kandidater til din bestyrelse
 • Deltage i strategi udvikling sammen med din bestyrelse
 • Vurdere og udarbejde grundlaget for din første bestyrelse
 • Sparring om skifte fra ”tantebestyrelse” til professionel bestyrelse.
SMV bestyrelse - ide
SMV bestyrelse - succes
SMV bestyrelse - aftale

Relaterede ydelser som måske også kunne have din interesse:

STRATEGIPROCES
STRATEGIEKSEKVERING
STRATEGISK SPARRING
STRATEGIDAG
SMV EKSPORTSTRATEGI

REFERENCER